pátek 4. července 2014

Pidgin vs CAcert

HOWTO - Pidgin have bundled old version of CAcert root certificate. 17 months old bug :-(.
Návod - Bohužel má Pidgin přibalenou starou a neplatnou verzi CAcert certifikátu. Bug nahlášen před 17 měsíci.

Download root certificate from CAcert:
Stáhněte si kořenový certifikát ze stránky CAcert:


Remove old certificate from user profile (Linux folder: ~/.purple/certificates):
Odstraňte starý certifikát z uživatelského profilu (Adresář na Linuxu: ~/.purple/certificates):


Rewrite bundled certificate in pidgin with downloaded version from CAcert (Linux folder: /usr/share/purple/ca-certs/ ):
Přepište distribuovaný certifikát staženou verzí z CAcert (Adresář na Linuxu: /usr/share/purple/ca-certs/ ):


Re-enable certificate after connection to server:
Znovu se zkuste připojit a obnovte certifikát:

Profit.
Mělo by to jet.

Poznámky/Notes
In Linux (Ubuntu for example) is too certificate in folder /etc/ssl/certs. Replace cacert.org l3 certificate.
U Linuxu mohou být certifikáty také v adresáři /etc/ssl/certs. Nahraďte certifikát cacert.org l3.